NAŠA POLITIKA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Cilj Grupe GEFCO je pokazati svoje vrijednosti u radu koji Grupa obavlja diljem svijeta. Prioriteti Grupe su uspješna integracija svakog zaposlenika i njegovo vođenje na putu poslovne karijere, uz istodobno pridržavanje etičkih i odgovornih politika.

1 / Iskoristite prednosti našeg međunarodnog profila

Međunarodnom prisutnošću putem 41 podružnice želimo ojačati svoju globalnu prisutnost i razvijati logističku ekspertizu u područjima snažnog rasta.

U postizanju tih ciljeva oslanjamo se na stručnost naših zaposlenika i u svojim ključnim poslovnim područjima uvijek nastojimo zaposliti najveće talente.

Vaše kvalifikacije za rad u inozemstvu:

 • dobro poznavanje stranih jezika,
 • specijalističko iskustvo na području logistike,
 • poznavanje informacijskih sustava.

2 / Vaš osobni razvoj naš je prioritet

Razvoj kompetencija i potencijala naših zaposlenika na svim razinama i u svim našim poslovnim područjima važan je preduvjet za širenje naše Grupe.

Bez obzira na kojoj lokaciji Grupe GEFCO ste zaposleni jamčimo vam jednaku razinu i isti sadržaj obuke.

Vaš osobni napredak pridonosi uspjehu Grupe. Budući da zahtjevi naših proizvođača neprekidno rastu, predani smo redovitom unapređenju vaših vještina kako biste se prilagodili novim izazovima u našem poslovanju. 

Tijekom svoje cjelokupne poslovne karijere imat ćete stalnu podršku kroz naš sustav interdisciplinarne edukacije. Na primjer:

 • pregovaranje,
 • upravljanje projektima,
 • upravljanje timom,
 • sigurnost,
 • informacijski sustavi,
 • strani jezici.

3 / Zdravlje i sigurnost preduvjet su za naše svakodnevne radne standarde

Grupa GEFCO izdvaja se u svijetu logistike svojom kulturom odgovornosti proizišlom iz našeg iskustva u industriji u kojoj djelujemo. Timski duh Grupe pridonosi usađivanju i širenju naših vrijednosti i načela etike širom svijeta.

Radni uvjeti na našim poslovnim lokacijama uspostavljeni su na način koji jamči vašu sigurnost i dobrobit[A1] . U ostvarenju ovog cilja GEFCO blisko surađuje sa socijalnim partnerima.

U 2010. formalizirali smo svoju politiku upravljanja rizicima na radu usvajanjem sustava za upravljanje sigurnošću (SMST). Ovaj pristup uključuje menadžere, zaposlenike i kooperante: on čini sve dionike Grupe odgovornima s obzirom na rizike, i uči ih kako zaštititi vlastitu sigurnost i sigurnost onih oko sebe.

4 / Zapošljavanje osoba s invaliditetom: dokaz o našem odabiru različitosti

Uvjereni smo da je različitost temeljni izvor društvenog bogatstva i konkurentnosti. Stoga to nastojimo ostvariti osiguranjem jednakih mogućnosti i djelovanjem protiv diskriminacije u zapošljavanju, edukaciji i karijernom napredovanju.

Provodimo proaktivnu politiku promicanja integracije i sigurnosti radnog mjesta za zaposlenike s invaliditetom, podizanjem svijesti i edukacijskim kampanjama za menadžere i sve djelatnike.

Neki primjeri koraka koje je Grupa poduzela su:

 • U Francuskoj, potpisivanje sporazuma o invalidnosti u 2008. Zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje je u stalnom porastu, do danas čini četiri posto naše sveukupne radne snage.
 • Podizanje svijesti među menadžerima o integraciji zaposlenika s invaliditetom u GEFCO Argentina.
 • Partnerstvo između podružnice GEFCO u Češkoj i proizvođača uredskog namještaja koji zapošljava osobe s invaliditetom.
 • Suradnja između podružnice GEFCO u Njemačkoj i vlade na prilagođenoj opremi za rad ili opremi za sigurnost (npr. ergonomske stolice).

5 / Zalažemo se za rodnu profesionalnu ravnopravnost

 • Poticanje rodne raznolikosti u područjima poslovanja, zajamčena jednakost nagrađivanja, osiguranje jednakih uvjeta razvoja za muškarce i žene i zajamčen jednak pristup stručnom usavršavanju od najveće su važnosti za GEFCO.