Dostupnost

Fiskalna zastupljenost

PDV: fiskalna regulatorna obveza, segment koji će promijeniti vaš razvoj u Europi.

Podrška u Vašem razvoju i usklađivanje s PDV-om

Želite razvijati Vaše aktivnosti u Europi? Za to Vam treba porezni broj od svake zemlje u kojoj želite poslovati.

PDV ostaje primarni državni porez propisan od strane poreznog tijela u državi.

Dostupna su Vam dva rješenja:

 • osnovati predstavništvo
 • imenovajte poreznog predstavnika

Prvo rješenje, najčesće je kompleksno i zahtjeva visoke troškove i integraciju u lokalnu regulativu.

Više od 25 godina jedinstvene ekspertize

Za Vas provodimo pouzdana i efikasna rješenja izbjegavajući troškove osnivanja i vođenja predstavništva

Kroz centrilizirani sustav, metodom "know how" vrši se komunikacija stručnjaka o poreznom zastupanju u 28 zemalja Europske Unije, Norveškoj i Švicarskoj:

 • Povezanost dvojezičnog računovođe s fiskalnom upravom.
 • Izbor najkompetentnijeg rješenja vezanog uz PDV.
 • Registracija lokalnog PDV-a
 • Menadžment poreznog zastupanja putem "I-VAT" platforme pruža pouzdanost i povjerljivost podataka u svakoj zemlji.

Naša ekspertiza omogućuje Vam da obavljate svoje lokalne aktivnosti u skladu s državnom regulativom i optimizaciju plaćanja stranog PDV- a.

Naša porezna rješenja

Procjena rizika i prilika, jednostavne i sigurne porezne operacije

Naši stručnjaci nude širok spektar rješenja od strategijskih do operativnih

 • Nadzor regulativa.
 • Revizija i upravljanje tokovima dokumentacije.
 • Kreiranje optimalnih rješenja.
 • Tehničko savjetovanje ( procesi,IT, usaglašavnje računovodstva ).
 • Lokalna porezna registracija.
 • Upravljanje poreznom deklaracijom.
 • Mjesečni izvještaj.
 • Podrška u poreznoj i carinskoj kontroli.
 • Podrška u sudskim sporovima.
 • Kontroliranje poreza i troškova poslovanja.

Kombinirana ekspertiza: carinsko, porezno zastupanje i logistika

Jačanje i unapređivanje konkurentnosti Vašeg opskrbnog lanca.

Sinergija carinsko-poreznog zastupanja i "know to now" iz oblasti logistike pružaju Vam jedinstvenu ekspertizu na tržištu.

Naša snaga je u mogućnosti kombiniranja carinskog, fiskalnog i logističkog inženjerstva (pronalaženje najkonkurentnijeg rješenja) sa znanjem o uključivanju kontrolnog centra, sustava upravljanja protokom i praćenja.

Iskoristite stručnost GEFCO-a!

 • Financijska dobit i optimizacija novčanog toka.
 • Veća učinkovitost lanca opskrbe.
 • Razvoj Vaših aktivnosti.

Carinski letak

Provođenje pouzdanih i sigurnih carniskih postupaka

pdf, 229 KB

Preuzimanje

> 25

godina jedinstvene ekspertize

> 100

klijenata diljem svijeta

> 2800

poreznih deklaracija

Podijeli